Prodejna.png Prodejna.png Prodejna.png AKce a kurzy

Lezecká stěna

Kurz Lezecké kroužky pro děti a mládež I. pololetí šk. roku 2022/23 - 1. tréninkový blok září - leden 2023

 

Dětské kroužky lezení

(pro školní rok 2022/23)

 

podporuje

  

 

 Lezecké kurzy a kroužky organizuje Lezecká škola HO NAMCHE, z.s. Děti se na školní rok stávají členy spolku HO NAMCHE. V rámci členství je jim umožněna účast na vybraném typu kurzu či tréninku. Členský příspěvek je nevratný.

Lezecké lekce pro děti probíhají po celý školní rok, od konce září do června během dvou školních pololetí. V době prázdnin (podzimních, vánočních, velikonočních) a státních svátků výuka není. 

 

 Výuka je rozdělena do pěti úrovní 

 1/ Lezecká školka:

 Lezecká školka je určena těm nejmenším dětem, které šplhají po všem možném a nebojí se výšek. Program je připraven pro děti ve věku 4-7 let, které si formou her osvojují lezecký pohyb na nízké bouldrovací stěně, hrají si, cvičí a samozřejmě také lezou na laně s horním jištěním. Lekce trvá 60 minut. Chodí se jednou týdně. Podmínkou přijetí do kurzu je samostatnost dítěte (je zvyklé a vydrží být chvíli bez rodičů).

 2/ Lezecká přípravka:

 Tento kurz je určen pro děti, které se nebojí výšek a mají rády pohyb. Děti ve věku 8-11 let si mezi sebou hrají a soutěží v prostoru lezeckých stěn a na nich. Děti se učí lezeckou techniku (nacvičují různě obtížné cesty) a samozřejmě také správné jištění (oblečení úvazku, navázání na lano). Zařazeny jsou lezecké soutěže, při kterých se děti mohou porovnávat s jinými lezci. Lekce trvá 90 minut.

 Lezecká přípravka je rozdělena na začátečníky (budou se učit základy lezení a jištění a trénovat lezecké dovednosti) a pokročilé (mají za sebou minimálně rok, lépe dva roky lezení a zvládají základní metodiku jako je navazování a jištění)

 3/ Lezecký kroužek:

 Lezecký kroužek je určen pro starší děti od cca 11-15 let (výjimkou nejsou ani starší  děti). Navštěvují jej začátečníci a pokročilé děti, které mají zájem o lezení na umělé stěně. Náplní lekcí je naučit se základům lezeckého pohybu, manipulace s lanem, s jistícími pomůckami a jiné důležité věci, které jsou potřebné na stěně i na skále. V závislosti na výkonnosti účastníků jsou zapojovány náročnější cvičení a posilování. Lekce trvá 90 minut. Je také možné chodit 2x týdně.

 Lezecký kroužek je rozdělen na začátečníky (budou se učit základy lezení, jištění a trénovat lezecké dovednosti) a pokročilé (mají za sebou minimálně jeden rok, lépe aspoň dva roky lezení).

 4/ Sportovní lezení dětí - trénink

 Sportovní lezení pro děti navazuje na lezeckou přípravku a lezecký kroužek, z kterého jsou ti nejlepší vybíráni právě sem. Je hlavně pro ty, kteří věnují lezení veškerý čas a chtějí v lezení něco dokázat. Proto jsou lekce záměřeny na trénink lezecké techniky, ale také na rozvoj síly a lezecké vytrvalosti, a to pomocí specifických cvičení a posilování. Současně se počítá s účastí na závodech. Aby práce v kroužku měla smysl, doporučuje se chodit 2x týdně, ale není to podmínkou. Do tréninku můžete dítě předběžně přihlásit, ale o jeho přijetí do tréninkové skupiny rozhodne teprve trenér.

 5/ Climbing club

Je určen pro „náctileté“ (15 - 20 let), kteří chtějí pokračovat v lezení, ale v lezeckém kroužku už se nudí, protože už znají všechna cvičení a hry. Program Lezeckého klubu je kombinací výuky Lezeckého kroužku (cvičení, hry, soutěže - upravené, aby odpovídaly věku účastníků) a Tréninku (pro dospělé). Podmínkou pro přihlášení je absolvování aspoň jednoho roku v Lezeckém kroužku (kde se naučí vše potřebné ohledně jištění a bezpečnosti). V Lezeckém klubu se nebudeme věnovat výuce základů lezení. Lekce trvá 90 minut, chodí se jednou týdně, lze chodit i dvakrát týdně.

Kroužky se konají ve školním roce 2022/23 v prostředí sportcentra na umělé lezecké stěně i venku na hřišti podle epidemiologické situace:

ve Sportovním Centru Palmovka, tj. na adrese: Heydukova 6, Praha 8. Dopravní spojení: Metro, tramvaje, autobusy - zastávka Palmovka, dále asi 200 m do kopce z ulice Na Žertvách směrem k ulici Sokolovská

pololezeckou venkovní přípravou na blízkém hřišti či na venkovní lezecké stěně (bude vždy upřesněno)

Kroužky/kurzy/tréninky se budou konat ve dvou školních pololetích (2 lezecké bloky).

Kroužky vedou učitelé a instruktoři s certifikovaným vzděláním a dlouholetými zkušenostmi, většinou jsou to studenti, někteří absolventi UK FTVS Praha, kteří získali instruktorskou licenci pro práci s dětmi na umělé stěně.

Cena: člen spolku hradí členský příspěvek, v něm je zahrnutý zvolený typ kroužku/tréninku obvykle v objemu 15 lekcí (= 1. školnímu pololetí). Lekce začínají na konci září 2022 a končí v lednu následujícího roku. Členský příspěvek je nevratný.

Kroužky probíhají ve sportcentru SC Palmovka. Dojde-li k jejich omezení tím, že konání kroužků uvnitř sportoviště bude zakázané, ale počasí dovolí, přesouvají se na venkovní hřiště.       

První pololetí, tzv. 1. tréninkový blok, skončí po 15-ti lekcích.

2. tréninkový blok - 2. pololetí, začne v únoru 2023. 

Děti se na každý tréninkový blok přihlašují zvlášť, tedy nikoliv na celý školní rok!

Při docházce 2x týdně, tedy 30 lekcí za tréninkový blok se platí zvýhodněná cena. V případě vlastního vybavení se cena snižuje. Informaci o ceně získáte na lezeni@namche.cz. 

Přihlášky do spolku a zvolených kroužků se přijímají přes webový formulář. 

Po potvrzení místa v kroužku/kurzu/tréninku je nutné do 7 dnů od přihlášení zaplatit členský příspěvek převodem na účet spolku. Provedenou úhradou máte místo v kurzu zaručené. 

Kroužek/kurz se otvírá při naplnění minimálního počtu účastníků (6 dětí).

Kroužky se nekonají:

o podzimních prázdninách  26. - 27.10.2022, ve státní svátek 17.11.2022; dne 6.12.2022 (oddílový lezecký mikulášský závod), o vánočních prázdninách 23.12. - 2.1.2023.

Další informace získáte na emailu lezeni@namche.cz či na tel. 602 662 172.

Omluvy a nahrazování hodin: 

1. tréninkový blok - 1. pololetí šk. roku 2022_23 zahrnuje 15 vstupů, které umožňují vstup na stěnu na výuku 1x týdně. Kontrolu docházky lze kdykoliv provést v recepci SC, která vede evidenci. (Pokud nemůžete přijít, pošlete pro informaci omluvu na email: lezeni@namche.cz.)

Nevychozené vstupy na daný kroužek v 1. pololetí lze čerpat vstupem v jiný den, kdy kroužky probíhají nebo pak i volným vstupem na stěnu bez instruktora nejpozději do 31.1.2023. Poté nevyčerpané vstupy, které jsou zahrnuté v členském příspěvku (viz výše), propadají bez náhrady.

 

 

 

Máme udělenou záštitu "Česko sportuje" i v roce 2021_22 

 

 

 

 


 


Terminy

KurzCenaTermínPoznámka
Lezecká školka pro nejmenší 4800 Kč 3. 10. - 23. 1. 2023
(Pondělí 14.00 - 15.00)
Obsazeno Obsazeno
5. 10. - 25. 1. 2023
(Středa 14.00 - 15.00)
Obsazeno Obsazeno
Lezecká přípravka pro ml. děti - začátečníci 5400 Kč 3. 10. - 23. 1. 2023
(Pondělí 15.15 - 16.45)
Přihlásit Přihlásit
4. 10. - 24. 1. 2023
(Úterý 15.15 - 16.45)
Obsazeno Obsazeno
5. 10. - 25. 1. 2023
(Středa 15.15 - 16.45)
Obsazeno Obsazeno
29. 9. - 26. 1. 2023
(Čtvrtek 15.15 - 16.45)
Obsazeno Obsazeno
Lezecká přípravka pro ml. děti - pokročilí 5400 Kč
(docházka 2x týdně 9700 Kč)
3. 10. - 23. 1. 2023
(Pondělí 15.15 - 16.45)
Přihlásit Přihlásit
4. 10. - 24. 1. 2023
(Úterý 15.15 - 16.45)
Obsazeno Obsazeno
5. 10. - 25. 1. 2023
(Středa 15.15 - 16.45)
Obsazeno Obsazeno
29. 9. - 26. 1. 2023
(Čtvrtek 15.15 - 16.45)
Obsazeno Obsazeno
Lezecký kroužek pro starší děti - začátečníci 5400 Kč 3. 10. - 23. 1. 2023
(Pondělí 17.00 - 18.30)
Přihlásit Přihlásit
4. 10. - 24. 1. 2023
(Úterý 17.00 - 18.30)
Přihlásit Přihlásit
5. 10. - 25. 1. 2023
(Středa 17.00 - 18.30)
Obsazeno Obsazeno
29. 9. - 26. 1. 2023
(Čtvrtek 17.00 - 18.30)
Obsazeno Obsazeno
Lezecký kroužek pro starší děti - pokročilí 5400 Kč
(docházka 2x týdně 9700 Kč)
3. 10. - 23. 1. 2023
(Pondělí 17.00 - 18.30)
Přihlásit Přihlásit
4. 10. - 24. 1. 2023
(Úterý 17.00 - 18.30)
Přihlásit Přihlásit
5. 10. - 25. 1. 2023
(Středa 17.00 - 18.30)
Obsazeno Obsazeno
29. 9. - 26. 1. 2023
(Čtvrtek 17.00 - 18.30)
Obsazeno Obsazeno
Climbing club pro náctileté 5400 Kč
(docházka 2x týdně 9700 Kč)
4. 10. - 24. 1. 2023
(Úterý 17.30 - 19.00)
Přihlásit Přihlásit
29. 9. - 26. 1. 2023
(Čtvrtek 17.30 - 19.00)
Přihlásit Přihlásit
Lezecký sportovní trénink pro děti 5400 Kč
(docházka 2x týdně (trénink + vybraný kroužek) 9700 Kč)
5. 10. - 25. 1. 2023
(Středa 17.00 - 19.00)
Obsazeno Obsazeno
Přihláška Zavřít
kurz
( Pondeli 18:00 - 19.00 )
14.5 2011 - 15.8 2015

Pokud je přihlašovaný účastník mladší 15ti let, je potřeba souhlas zákonného zástupce: