Prodejna.png Prodejna.png Prodejna.png AKce a kurzy

Lezecká stěna

Kurz Lezecké kroužky pro děti a mládež II. pololetí šk. roku 2021/22 - 3. tréninkový blok květen - červen 2022

 

Dětské kroužky lezení

(pro školní rok 2021/22)

 

podporuje

  

Otevíráme ještě 3. tréninkový blok kroužků pro děti! Tento blok zahrnuje čtyři lekce v období květen - červen 2022

 

Ještě máme volná místa na letní tábor v červenci a příměstský tábor v srpnu! Ceny téměř stejné jako vloni!

 

 Lezecké kurzy a kroužky organizuje Lezecká škola HO NAMCHE, z.s. Děti se na školní rok stávají členy spolku HO NAMCHE. V rámci členství je jim umožněna účast na vybraném typu kurzu či tréninku. Členský příspěvek je nevratný.

Lezecké lekce pro děti probíhají po celý školní rok, od září do června, v době prázdnin (podzimních, vánočních, velikonočních) a státních svátků výuka není.

 

 Výuka je rozdělena do pěti úrovní 

 1/ Lezecká školka:

 Lezecká školka je určena těm nejmenším dětem, které šplhají po všem možném a nebojí se výšek. Program je připraven pro děti ve věku 4-7 let, které si formou her osvojují lezecký pohyb na nízké bouldrovací stěně, hrají si, cvičí a samozřejmě také lezou na laně s horním jištěním. Lekce trvá 60 minut. Chodí se jednou týdně. Podmínkou přijetí do kurzu je samostatnost dítě (je zvyklé a vydrží být chvíli bez rodičů).

 2/ Lezecká přípravka:

 Tento kurz je určen pro děti, které se nebojí výšek a mají rády pohyb. Děti ve věku 8-11 let si mezi sebou hrají a soutěží v prostoru lezeckých stěn a na nich. Děti se učí lezeckou techniku (nacvičují různě obtížné cesty) a samozřejmě také správné jištění (oblečení úvazku, navázání na lano). Zařazeny jsou lezecké soutěže, při kterých se děti mohou porovnávat s jinými lezci. Lekce trvá 90 minut.

 Lezecká přípravka bude rozdělena na začátečníky (budou se učit základy lezení a jištění a trénovat lezecké dovednosti) a pokročilé (mají za sebou minimálně rok, lépe dva roky lezení)

 3/ Lezecký kroužek:

 Lezecký kroužek je určen pro starší děti od 12-15 let (výjimkou nejsou ani starší  děti). Navštěvují jej začátečníci a pokročilé děti, které mají zájem o lezení na umělé stěně. Náplní lekcí je naučit se základům lezeckého pohybu, manipulace s lanem, s jistícími pomůckami a jiné důležité věci, které jsou potřebné na stěně i na skále. V závislosti na výkonnosti účastníků jsou zapojovány náročnější cvičení a posilování. Lekce trvá 90 minut. Ideální je chodit 1x týdně, ale je také možné chodit 2x týdně.

 Lezecký kroužek bude rozdělen na začátečníky (budou se učit základy lezení, jištění a trénovat lezecké dovednosti) a pokročilé (mají za sebou minimálně jeden rok, lépe aspoň dva roky lezení).

 4/ Sportovní lezení dětí - trénink

 Sportovní lezení pro děti navazuje na lezecký kroužek, z kterého jsou ti nejlepší vybíráni právě sem. Je hlavně pro ty, kteří věnují lezení veškerý čas a chtějí v lezení něco dokázat. Proto jsou lekce záměřeny ne trénink lezecké techniky, ale také na rozvoj síly a lezecké vytrvalosti, a to pomocí specifických cvičení a posilování. Současně se počítá s účastí na závodech. Aby práce v kroužku měla smysl, doporučuje se chodit 2x týdně, ale není to podmínkou. Každá lekce trvá 120 minut. Do tréninku můžete dítě předběžně přihlásit, ale o jeho přijetí do tréninkové skupiny rozhodne teprve trenér.

 5/ Lezecký klub

 Lezecký klub je otevřen od roku 2011. Je určen pro „náctileté“ (15 - 20 let), kteří chtějí pokračovat v lezení, ale v lezeckém kroužku už se nudí, protože už znají všechna cvičení a hry. Program Lezeckého klubu je kombinací výuky Lezeckého kroužku (cvičení, hry, soutěže - upravené, aby odpovídaly věku účastníků) a Tréninku (pro dospělé). Podmínkou pro přihlášení je absolvování aspoň jednoho roku v Lezeckém kroužku (kde se naučí vše potřebné ohledně jištění a bezpečnosti). V Lezeckém klubu se nebudeme věnovat výuce základů lezení. Lekce trvá 90 minut, chodí se jednou týdně, lze chodit i dvakrát týdně.

Kroužky se konají ve školním roce 2021/22 v prostředí sportcentra na umělé lezecké stěně i venku na hřišti podle epidemiologické situace:

ve Sportovním Centru Palmovka, tj. na adrese: Heydukova 6, Praha 8. Dopravní spojení: Metro, tramvaje, autobusy - zastávka Palmovka, dále asi 200 m do kopce z ulice Na Žertvách směrem k ulici Sokolovská

pololezeckou venkovní přípravou na blízkém hřišti či na venkovní lezecké stěně (bude vždy upřesněno)

Kroužky/kurzy/tréninky se budou konat v tréninkových blocích.

Kroužky vedou učitelé a instruktoři s certifikovaným vzděláním a dlouholetými zkušenostmi, většinou jsou to studenti, někteří absolventi UK FTVS Praha, kteří získali instruktorskou licenci pro práci s dětmi na umělé stěně.

Cena: člen spolku hradí členský příspěvek, v něm je zahrnutý zvolený typ kroužku/tréninku obvykle v objemu 15 lekcí. Lekce začínají v září.

Kroužky probíhají ve sportcentru SC Palmovka. Dojde-li k jejich omezení tím, že konání kroužků uvnitř sportoviště bude zakázané, ale počasí dovolí, přesouvají se na venkovní hřiště.       

První pololetí, tzv. 1. tréninkový blok, skončí po 15-ti lekcích.

2. tréninkový blok - 2. pololetí, začne v lednu a skončí po 15-ti lekcích. 

3. blok bude probíhat v květnu a červnu. (Pokud dojde v průběhu školního roku k úplnému zavření kroužků, tento blok neproběhne a dočerpají se bloky předešlé.) 

Děti se na každý tréninkový blok přihlašují zvlášť, tedy nikoliv na celý školní rok!

Při docházce 2x týdně, tedy 30 lekcí za tréninkový blok se platí zvýhodněná cena. V případě vlastního vybavení se cena snižuje. Informaci o ceně získáte na lezeni@namche.cz. (U 3. bloku při docházce 2x týdně se jedná o 8 lekcí.)

Přihlášky do spolku a zvolených kroužků se přijímají přes webový formulář. 

Po potvrzení místa v kroužku/kurzu/tréninku je nutné do 7 dnů od přihlášení zaplatit členský příspěvek převodem na účet spolku. Provedenou úhradou máte místo v kurzu zaručené. 

Kroužek se otvírá při naplnění minimálního počtu účastníků (6 dětí).

Kroužky se nekonají:

(o jarních prázdninách  14. - 18.3.2022, o velikonočních prázdninách 14. - 18.4.2022.)

Další informace získáte na emailu lezeni@namche.cz či na tel. 602 662 172.

Omluvy a nahrazování hodin: 

Permanentka na 3. tréninkový blok - 2. pololetí šk. roku 2021_22 zahrnuje 4 vstupy, které umožňují vstup na stěnu na výuku 1x týdně. Pravidla použití permanentky pro 3. tréninkový blok jsou odlišná od standardu! (Děti, které chodí 2x týdně mají permanentku na 8 vstupů). Pokud nemůžete přijít, pošlete omluvu na email: lezeni@namche.cz. 

Nevychozené vstupy na daný kroužek lze čerpat vstupem v jiný den, kdy kroužky probíhají nebo pak i volným vstupem na stěnu bez instruktora po dobu platnosti permanentky. Stále zůstává v platnosti.

 

 

 

Máme udělenou záštitu "Česko sportuje" i v roce 2021_22 

 

 

 

 


 


Terminy

KurzCenaTermínPoznámka
Lezecká školka pro nejmenší 1120 Kč
(pro stávající děti z kroužků 1000 Kč)
23. 5. - 13. 6. 2022
(Pondělí 15.15 - 16.15)
Obsazeno Obsazeno
17. 5. - 7. 6. 2022
(Úterý 15.15 - 16.15)
Obsazeno Obsazeno
Lezecká přípravka pro mladší děti 1280 Kč
(pro stávající děti z kroužků 1000 Kč)
23. 5. - 13. 6. 2022
(Pondělí 15.15 - 16.45)
Obsazeno Obsazeno
17. 5. - 7. 6. 2022
(Úterý 15.15 - 16.45)
Obsazeno Obsazeno
18. 5. - 8. 6. 2022
(Středa 15.15 - 16.45)
Obsazeno Obsazeno
26. 5. - 16. 6. 2022
(Čtvrtek 15.15 - 16.45)
Přihlásit Přihlásit
Lezecký kroužek pro st. děti 1280 Kč
(pro stávající děti z kroužků 1000 Kč)
23. 5. - 13. 6. 2022
(Pondělí 17.00 - 18.30)
Přihlásit Přihlásit
17. 5. - 7. 6. 2022
(Úterý 17.00 - 18.30)
Obsazeno Obsazeno
18. 5. - 8. 6. 2022
(Středa 17.00 - 18.30)
Obsazeno Obsazeno
26. 5. - 16. 6. 2022
(Čtvrtek 17.00 - 18.30)
Přihlásit Přihlásit
Lezecký klub pro náctileté 1280 Kč
(pro stávající členy klubu náct 1000 Kč)
26. 5. - 16. 6. 2022
(Čtvrtek 17.30 - 19.00)
Přihlásit Přihlásit
Lezecký trénink 1280 Kč
(pro stávající děti z tréninku 1000 Kč)
18. 5. - 8. 6. 2022
(Středa 17.00 - 19.00)
Obsazeno Obsazeno
Přihláška Zavřít
kurz
( Pondeli 18:00 - 19.00 )
14.5 2011 - 15.8 2015